Špeciálne systémy a vývoj na zákazku

Vývoj CAD komponent

Vývoj CAD komponent

Ako člen ADN, Autodesk Developer Network, patríme do významnej skupiny vývojárov pre tvorbu doplnkových nástrojov CAD aplikácií a samotnú implementáciu CAD aplikácii od spoločnosti Autodesk. Tieto sofistikované  nástroje pomáhajú projekčným a konštrukčným týmom bezprostredne zvyšovať produktivitu a efektivitu práce v CAD aplikáciách a to nezávisle na tom, či pre svoju prácu využívajú 2D alebo 3D prostredie. Prostredie sa pomocou nich stáva rýchlejším, pružnejším a komfortnejším, čo pre zákazníka znamená časovú a v konečnom dôsledku aj finančnú úsporu.

V našom portfóliu nájdete nástroje univerzálne ale aj špecifické vyvíjané na základe individuálnych požiadaviek a potrieb našich zákazníkov.  Máme skúsenosti s vytváraním doplnkov a programovaním nad všeobecným AutoCADom ale aj špecializovanými nástrojmi určenými pre jednotlivé odbory a profesie ako sú AutoCAD Civil 3D, Mechanical, Architecture ale aj plnohotnotné 3D BIM aplikácie Revit a aplikácie pre tvorbu digitálnych prototypov Inventor.

Kľúčové vlastnosti

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.
VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINI TEPLÁRNY NA BÁZI ZDROJŮ KVET A OZE S VESTAVĚNOU AKUMULACÍ TEPLA A ELEKTŘINY DOPLNĚNOU O INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM KALIBRACE KONCOVÝCH MĚREK V ROZSAHU DO 100 MM
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl projektu je vyvinout zcela nový plně automatický systém pro kalibraci koncových měrek a osvojení si nových principu řízení projektu a získání nových znalostí v oboru.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.