Profil firmy

ECM System Solutions, s.r.o. je súkromná spoločnosť, ktorá pôsobí na českom a slovenskom IT trhu.

Poskytujeme spektrum služieb a dodávok v oblasti správy dokumentácie a vývoja systémového a aplikačného programového vybavenia.

Hlavná činnosť tímu zameraného na správu dokumentácie je dodávka systémov správy dokumentácie a poskytovanie profesionálnych služieb v oblasti implementácie systémov v rôznych priemyselných odvetviach. Máme bohaté skúsenosti v oblasti analýzy, konzultačnej činnosti, tvorby návrhu riešení a konfigurácie v závislosti od potrieb a konkrétnych požiadaviek zákazníka. 

Spoločnosť ma vybudovaný kvalitný systém poskytovania technickej podpory. Servisné požiadavky riešime pomocou helpdeskového systému, so zákazníkmi uzatvárame zmluvy o servisnej starostlivosti. Našim poslaním je napĺňanie potrieb našich zákazníkov, našim cieľom neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb, o čom svedčia aj naši spokojní zákazníci.

Dôležitú hodnotu a silu firmy tvorí tím programátorov, ktorí do nášho portfólia vyvinuli viacero systémov a zaujímavých aplikácií. Okrem neustáleho vývoja vlastných systémov, sme schopní vyvinúť aj Vaše aplikácie. A v čom sme doma? Nájdete nás pripravených na c, c#, vb.net, SQL, .NET, ASP(X), a na mobilné aplikácie pro iOS, Android, Win CE a ďalšie ...

Máme zavedený systém riadenia kvality ISO9001-2009 od roku 2011 a už sme tento certifikát niekoľkokrát obhájili..

História

ECM System Solutions bola založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným v roku 2009 v Českej Republike. Svojím vývojom sa postupne profilovala a dnes ju môžeme radiť medzi významných dodávateľov v oblastiach, v ktorých vyvíja svoje podnikateľské aktivity.  V roku 2012 rozšírila svoje pôsobenie aj v Slovenskej Republike.

Súčasnosť

V súčasnosti s celkovým počtom zamestnancov 15 možeme spoločnosť ECM System Solutions, s.r.o. radiť do kategórie IT firmy strednej veľkosti. Tím ECM tvorí kolektív mladých, dravých ľudí s jasným záujmom, pod vedením rozvážnych a skúsených manažérov....a spolu tvoríme Tím.

 

Tím

Martin Krupa

Martin Krupa

Dlhoročné skúsenosti s vedením ľudí a firmy ho predurčujú k bravúrnemu zvládaniu riaditeľskej pozície. Občas vybuchne, no celkovo je pokojný a rozvážny. Má rád Apple, úspech a sladkosti. Vie dýchať aj pod vodou.

Peter Mikšovič

Peter Mikšovič

Plné vrecká nápadov a vždy dobrá nálada. Rád udáva smer. Nenosí dáždnik. Rád pracuje s ľudmi a ľudia s nim. Má na starosti marketing.

Lukáš Chovanec

Lukáš Chovanec

Veľa rozmýšľa, málo rozpráva. Mysľou stále o krok vpred. Je praktický a inovatívny. Má rád jazz, čokoládu a bulvárnu tlač. Google mu vždy dobre poradí.

Vít Krupa

Vít Krupa

Pracuje s kľudom, precíznosťou, svojím tempom. Málo rozpráva. Apple sa mu páči nielen kvoli tomu, že je vegetarián.

Ľuboš Rodanič

Ľuboš Rodanič

Pri programovaní upadá do bezvedomia. Keď programuje, nič nevidí a nepočuje, čas je relatívny. Rád vymýšľa nové príbehy a komplikácie. Jednoducho detailista. Pije veľa kávy.

Vladimír Sýkora

Vladimír Sýkora

Nie je nič lepšie ako mať dlhodobý plán. Preto ma detaily nevyvedú z rovnováhy. Analyzuje. Je zdravo a hlavne pravidelne. Jeho kľúče otvárajú kanceláriu.

Petr Besta

Petr Besta

Náš webmaster. Každá úloha je pre neho novou výzvou. Je poriadkumilovný, všetky veci majú svoje miesto. Má rád kávu, obľubuje svetre a dreváky.

Martina Moravcová

Martina Moravcová

Administratíva jej nerobí problémy. Pracuje systematicky a nenechá sa rozhodiť. Keby aj, udobria ju sladkosti.

Milan Lesák

Milan Lesák

..veľa a rád sa učí, pomáha, začína sa mu tu páčiť.

Ondřej Cabák

Ondřej Cabák

Veľa študuje, rád pracuje. Páči sa mu pracovať v tíme.

Certifikáty

ISO 9000:100

ISO 9000:100

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.
VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINI TEPLÁRNY NA BÁZI ZDROJŮ KVET A OZE S VESTAVĚNOU AKUMULACÍ TEPLA A ELEKTŘINY DOPLNĚNOU O INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM KALIBRACE KONCOVÝCH MĚREK V ROZSAHU DO 100 MM
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl projektu je vyvinout zcela nový plně automatický systém pro kalibraci koncových měrek a osvojení si nových principu řízení projektu a získání nových znalostí v oboru.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.