Špeciálne systémy a vývoj na zákazku

Pawouk

Pawouk

Pawouk je špecializované riešenie pre správu certifikátov a vyhlásení o zhode vo vzťahu k normám a legislatíve všeobecne. Majte pod kontrolou svoje vyhlásenia o zhode, ich platnosť, zhodu s aktuálnymi predpismi. Náš systém za vás vyrieši problém so schvaľovaním, hodnotením a sledovaním platnosti noriem a legislatívy vztiahnuté k vašim certifikátom a vyhlásením o zhode. Posudzovanie noriem prebieha podľa najnovšej legislatívy a je platné aj pre normy do výbušného prostredia typu ATEX.

Kľúčové vlastnosti

  • Správa certifikátov
  • Spravovanie prehlásení o zhode
  • Väzby medzi certifikátom a prehlásením o zhode
  • Možnosť uloženia oskenovaného certifikátu do systému
  • Podpora viacjazyčných prehlásení o zhode
  • Sledovanie aktuálnej platnosti noriem
  • Upozorňovanie na neplatnosť
  • Jednoduché zoskupovanie a filtre nad dátami
  • Zoznamy všetkých ČSN, STN noriem a ich automatická aktualizácia
  • Zoznam používaných noriem vybraných z certifikátov a prehlásení o zhode

 

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.
VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINI TEPLÁRNY NA BÁZI ZDROJŮ KVET A OZE S VESTAVĚNOU AKUMULACÍ TEPLA A ELEKTŘINY DOPLNĚNOU O INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM KALIBRACE KONCOVÝCH MĚREK V ROZSAHU DO 100 MM
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl projektu je vyvinout zcela nový plně automatický systém pro kalibraci koncových měrek a osvojení si nových principu řízení projektu a získání nových znalostí v oboru.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.