Profil firmy

ECM System Solutions s.r.o. je ryze česká soukromá společnost, která působí na českém a slovenském IT trhu.

Poskytujeme spektrum služeb a dodávek v oblasti správy dokumentace a vývoje systémového a aplikačního programového vybavení. V oblasti Měření a regulace řídíme mj. energetické systémy FVE.

Hlavní činností týmu zaměřeného na správu dokumentace je dodávka systémů správy dokumentace a poskytování profesionálních služeb v oblasti implementace systémů v různých průmyslových odvětvích. Máme bohaté zkušenosti v oblastech analýzy, konzultační činnosti, tvorby návrhu řešení a konfigurace na základě potřeb a konkrétních požadavků zákazníka.

Společnost vybudovaný kvalitní systém poskytování technické podpory. Servisní požadavky řešíme pomocí helpdeskové systému, se zákazníky uzavíráme smlouvy o servisní péče. Naším posláním je naplnění potřeb našich zákazníků, naším cílem je neustálé zvyšování kvality poskytovaných služeb, o čemž svědčí i naši spokojení zákazníci.

Důležitou hodnotu a sílu firmy tvoří tým programátorů, který do našeho portfolia vyvinul spolehlivé systémy a zajímavé aplikace. Kromě neustálého vývoje vlastních systémů jsme schopni vytvořit i Vaše aplikace. A kde jsme doma? Najdete nás připravené na C#, VB.NET, T-SQL, weby i mobilní aplikace pro iOS, Android, Win CE a další

Máme zavedený systém řízení kvality ISO9001-2009 od roku 2011 a již několikrát jsme tento certifikát obhájili. 

Historie

ECM System Solutions byla založena jako společnost s ručením omezeným v roce 2009, v České republice. Svým vývojem se postupně profilovala a dnes ji můžeme řadit mezi významné dodavatele v oblastech, ve kterých vyvíjí své podnikatelské aktivity. V roce 2012 rozšířila své působení i na Slovensko.

Současnost

V současnosti s celkovým počtem zaměstnanců 15 můžeme společnost ECM System Solutions, s.r.o. řadit do kategorie IT firem střední velikosti. Tým ECM tvoří kolektiv mladých, dravých lidí s jasným zájmem, pod vedením rozvážné a zkušených manažerů .... a spolu tvoříme Tým.

 

Tým

Martin Krupa

Martin Krupa

Dlouholeté zkušenosti s vedením lidí a firmy jej předurčují k bravurnímu zvládání ředitelské pozice. Občas vybuchne, ale celkově je klidný a rozvážný. Má rád Apple, úspěch a sladkosti. Umí dýchat i pod vodou.

Peter Mikšovič

Peter Mikšovič

Plné kapsy nápadů a vždy dobrá nálada. Rád udává směr. Nenosí deštník. Rád pracuje s lidmi a lidé s ním. Má na starosti marketing.

Lukáš Chovanec

Lukáš Chovanec

Hodně přemýšlí, málo mluví. Myslí stále o krok vpřed. Je praktický a inovativní. Má rád jazz, maso a technologie. Google mu vždy dobře poradí.

Vít Krupa

Vít Krupa

Pracuje s klidem, precizností, svým tempem. Málo mluví. Apple se mu líbí nejen kvůli tomu, že je vegetarián.

Miroslav Štěpnička

Miroslav Štěpnička

Programátor s více než třicetiletou praxí. Plný zkušeností a nápadů. Uklidní ho badminton nebo dobré víno.

Radim Škumát

Radim Škumát

Programuje a přitom neváhá dělat si legrácky z ostatních kolegů a kolemjdoucích. Když může, leze po skalách. 

Certifikáty

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Jsme certifikováni v oblasti systému managementu kvality dle ISO 9001:2015. Zobrazit certifikát

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.
VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINI TEPLÁRNY NA BÁZI ZDROJŮ KVET A OZE S VESTAVĚNOU AKUMULACÍ TEPLA A ELEKTŘINY DOPLNĚNOU O INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM KALIBRACE KONCOVÝCH MĚREK V ROZSAHU DO 100 MM
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl projektu je vyvinout zcela nový plně automatický systém pro kalibraci koncových měrek a osvojení si nových principu řízení projektu a získání nových znalostí v oboru.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.