Ke stažení

Ceník služeb ECM

 • Nahráno: 25. 05. 2022
 • Velikost: 110 kB

Ceník služeb společnosti ECM System Solutions platný od 1. 6. 2023

Dálková podpora

 • Nahráno: 20. 11. 2020
 • Velikost: 19 MB

Program pro dálkovou podporu produktů a klientů ECM System Solutions

TeamViewer QuickSupport

Jednoduchý a malý zákaznický modul, který nevyžaduje instalaci ani oprávnění správce, lze jej spustit ihned – ideální pro okamžitou podporu

Whitepaper MaDaM

 • Nahráno: 10. 08. 2021
 • Velikost: 2,3 MB

Whitepaper k docházkovému systému MaDaM

Krátký inforamční materiál popisující základní vlastnosti docházkového systému MaDaM

VOIP VOP

 • Nahráno: 01. 01. 2016
 • Velikost: 360 kB

Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky VOIP

Návrh smlouvy VoIP

 • Nahráno:
 • Velikost:

Návrh smlouvy pro zřízení služby VoIP

ALIM Whitepaper

 • Nahráno:
 • Velikost: 1,4 MB

Asset Lifecycle Information Management

Stanovisko MŽP

 • Nahráno:
 • Velikost:

Informace odboru ochrany ovzduší MŽP k formě vedení záznamů o zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů podle čl. 6 nařízení (EU) 517/2017.

VOP Dispečerské řízení

 • Nahráno: 01. 05. 2024
 • Velikost: 218 kB

Všeobecné obchodní podmínky pro realizace Dispečerského řízení FVE

Všeobecné obchodní podmínky pro realizace Dispečerského řízení FVE

Dovolujeme si Vás informovat, že společnost ECM System Solutions, s.r.o. autorem softwarového řešení "docline", které je spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI).
Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/482.
VÝZKUM A VÝVOJ MOBILNÍ KONDENZAČNÍ MINI TEPLÁRNY NA BÁZI ZDROJŮ KVET A OZE S VESTAVĚNOU AKUMULACÍ TEPLA A ELEKTŘINY DOPLNĚNOU O INTELIGENTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výstupem - výsledkem projektu bude PROTOTYP mobilní kondenzační mini teplárny s názvem „Mobilní teplárna s akumulací a řízením“ s tím, že tento prototyp bude testován po dobu realizace projektu a následně po dobu životnosti projektu v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT.
AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM KALIBRACE KONCOVÝCH MĚREK V ROZSAHU DO 100 MM
je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíl projektu je vyvinout zcela nový plně automatický systém pro kalibraci koncových měrek a osvojení si nových principu řízení projektu a získání nových znalostí v oboru.
Projekt č. Č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009574 ŘÍZENÍ VÝROBY -FORGGIO je spolufinancován Evropskou unií, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program ICT a sdílené služby.
Cílem projektu je tvorba nového softwarového informačního systému vycházejícího z technicky zastaralého řešení MAGGIO. Řešení je určeno pro liniovou a kombinovanou sériovou výrobu, řízení vstupně výstupních skladů a meziskladů, navážku materiálu, EDI komunikační rozhraní, ON-LINE sledování vyrobeného množství, automatické výpočty kapacit linek a pracovišť, automatické zapracování požadavků na výrobu, sledování kolizí dat dodaní a dalších funkcionalit.
PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ECM SYSTEM SOLUTIONS S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. V rámci projektu bude proškoleno 25 zaměstnanců žadatele a partnerů s finančním příspěvkem, společnosti SOVA SYSTEMS Č.R., SIPLEX a VIDUM.